۱۷ بهمن ۹۶ ۱۴:۴۰
بازديد:۴۳۱۵ نويسنده : محمدی_نژاد

تغییر زمان و شرایط دوره ضمن خدمت سفیران سلامت/ ویژه منطقه

اطلاعیه ویژه منطقه

تغییر زمان و شرایط دوره ضمن خدمت سفیران سلامت

به اطلاع مدیران محترم میرساند که زمان برگزاری دوره ضمن خدمت سفیران سلامت به مورخه پنجشنبه 96/11/26 تغییر یافت

مکان و زمان دوره: آموزشگاه هفتم تیر مهربان راس ساعت 8/30

شرایط شرکت دردوره:

1-کلیه مربیان تربیت بدنی. 2-کلیه رابطین سلامت مدارس (مدارسی که اسامی رافرستاده بودند) . 3-دبیرانی که کتاب انسان ومحیط زیست رادر متوسطه دوره دوم تدریس میکنند.

4- کلیه مدیران مدارس مختلط

مدیران محترم اطلاع رسانی به موقع به همکاران مورد انتظار است


تلگرام