۱۴ مهر ۹۷ ۱۱:۳۲
نويسنده : مدیر سایت

ثبت جهش ابتدایی در سیستم توصیفی

توصیفی

بعد از ثبت نمرات در سامانه سناد جهت چاپ دفتر امتحانات نیاز است که نمرات پایه جهش شده دانش آموز را در سیستم توصیفی نیز ثبت کنید

برای اینکار طبق تصویر زیر اقدام کنید


تلگرام