۰۵ دی ۹۷ ۰۲:۲۰
بازديد: ۴۰۵ نويسنده : محمدی_نژاد

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات97

امتحانات سیستمهای دانش آموزی

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات
(نهایی و غیرنهایی)
به انضمام
شرایط احراز مسؤولیت عوامل اجرایی

دانلود شیوه نامهسال 97 


برچسب ها 96-97, امتحانات,
تلگرام