۲۵ مهر ۹۵ ۱۶:۱۵
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

انتخاب واحد در سیستم دانا مدارس کاردانش و فنی حرفه ای

اطلاعیه ها قابل توجه مدیران مدارس کاردانش و فنی حرفه ای
هرچه سریعتر(حداکثر تا 27مهر) نسبت به انتخاب واحد دانش آموزان سال سوم در سیستم دانش آموزی (دانا)
اقدام نموده و از طریق گزینه نقل و انتقال سروری به منطقه ارسال کنیدتلگرام