۱۰ خرداد ۹۶ ۱۰:۰۳
نويسنده : عزیزان ارسال به تلگرام

سازماندهی مقطع ابتدایی

اطلاعیه ها اطلاعیه ویژه منطقه

قابل توجه همکاران محترم

احتراما مدیران مدارس ابتدایی قبل از تعطیلی مدارس به اطلاع آموزگاران برسانند که از 20 خرداد ماه امتیازات سازماندهی در قالب فرم شماره 2 در تابلوی اعلانات اداره نصب خواهد شد و همکاران عزیز پانزده روز فرصت خواهند داشت تا در صورت معترض بودن اعتراض کتبی خود را نسبت به هربند به صورت صریح و روشن با ارائه مدارک و مستندات قانونی به کارشناس آموزش ابتدایی تحویل دهند تا در مهلت مقرر با همکاری کارشناس امور اداری به اعتراضات رسیدگی و امتیازات اصلاح گردد. همچنین افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل فرم سازماندهی اقدام نکرده اند تنها تا 16 خرداد ماه فرصت دارند که نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره یک به کارشناس امور اداری اقدام نمایند.


تلگرام

ارسال نظر