۳۱ خرداد ۹۶ ۱۰:۰۵
نويسنده : اعتماد زاده ارسال به گروه

هدایت تحصیلی

سیستمهای دانش آموزی اطلاعیه ویژه منطقه

با سلام.

مدیران محترم متوسطه دوره اول ، در اسرع وقت از طریق زبانه نقل و انتقالات /سرویس هدایت تحصیلی در سیستم دانش آموزی نسبت به انتقال اطلاعات عملکرد تحصیلی دانش آموزان به سیستم متمرکز هدایت تحصیلی اقدام فرمایند.

عملکرد مدیران در این خصوص در کمیته هدایت تحصیلی منطقه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


تلگرام