۰۲ شهریور ۹۶ ۰۹:۴۱
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات

امتحانات

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات
(نهایی و غیرنهایی)
به انضمام
شرایط احراز مسؤولیت عوامل اجرایی
امتحانات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

دانلود شیوه نامه


تلگرام