۰۲ شهریور ۹۶ ۰۹:۴۱
بازديد: ۵۶۹۹ نويسنده : محمدی_نژاد

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات96

امتحانات

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات
(نهایی و غیرنهایی)
به انضمام
شرایط احراز مسؤولیت عوامل اجرایی
امتحانات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

دانلود شیوه نامهسال 96 

-------------

دانلود شیوه نامه سال 97


تلگرام