۱۹ شهریور ۹۶ ۰۸:۰۰
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

قابل توجه مدیران محترم منطقه

اطلاعیه ویژه منطقه

ضمن تشکر از مدارسی که امور ثبت نام خود را به طور کامل انجام داده اند
با توجه به فراهم شدن امکان کلاس بندی از 10روز پیش در سامانه سناد
در صورتی که تا آخر وقت اداری امروز دانش آموزان ثبت نام شده، کلاس بندی نشوند توصیه نامه کتبی صادر خواهد شد


تلگرام