۲۲ شهریور ۹۶ ۱۰:۰۱
نويسنده : عزیزان ارسال به گروه

برگزاری جشن غنچه ها ، شکوفه ها و جوانه ها در روز 29 شهریور راس ساعت 9 صبح

ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید به اطلاع می رساند طبق شیوه نامه ی پروژه مهر جشن روز غنچه ها برای نوآموزان پیش دبستانی ؛ جشن روز شکوفه ها برای دانش آموزان اول ابتدایی و همچنین جشن روز جوانه ها برای دانش آموزان هفتم دوره اول متوسطه در روزچهارشنبه مورخه 96/06/29 راس ساعت 9 صبح ؛طبق روال سال های قبل اجرا خواهد شد.  مقتضی است مدیران محترم مستندات این برنامه را به همراه مستندات مراسم روز بازگشایی حداکثر تا مورخه 10 مهر به کارشناس آموزش ارسال فرمایند. 

نمون برگ شاخص های ارزیابی برنامه و نامه ی اداره کل در این زمینه به پیوست می باشد.

بخشنامه

نمون برگ ارزیابی


تلگرام