۲۵ شهریور ۹۶ ۱۱:۲۰
نويسنده : عزیزان ارسال به تلگرام

واریز هزینه کتب پیش دبستانی

مقتضی است مدیران محترم  مراکز پیش دبستانی غیردولتی و مدارس دارای نوآموز پیش دبستانی حداکثر تا 27 شهریور ماه هزینه منابع آموزشی پیش دبستانی را به کارشناس آموزش ابتدایی ارسال فرمایند. جهت دریافت شماره کارت با آقای عزیزان (کارشناس آموزش ابتدایی) تماس بگیرید.

قیمت کتب پیش دبستانی


تلگرام

ارسال نظر