۰۵ مهر ۹۶ ۱۱:۱۱
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به تلگرام

ارسال اطلاعات خرداد پایه دهم و سوم متوسطه

امتحانات

احتراما ؛ مقتضی است مدیران متوسطه فنی ، کاردانش ،نظری و پیش دانشگاهی ، باتوجه به محدودیت زمانی ارسال اطلاعات خرداد ماه 96 پایه دهم و سوم نظری مدارس به پایگاه امین ، ضروری است مدیران محترم مدارس تا تاریخ 13/7/96 کلیه اطلاعات خود را به پایگاه امین ارسال  و مغایرتهای احتمالی را کنترل  و رفع نمایند و تیک تایید مدرسه و منطقه زده شود .

          

 توجه: مسئولیت  عدم ارسال به موقع  اطلاعات ، متوجه مدیران مدارس خواهد بود .


برچسب ها امتحانات,
تلگرام

ارسال نظر