۳۱ فروردين ۹۵ ۱۰:۴۳
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

حداقل و حداکثر سن ثبت نام

امتحانات اطلاعیه ها ویژه مدیران قابل توجه مدیران محترم شرایط سنی ثبت نام در تمامی پایه ها در صفحه 72-73 کتاب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش (اساسنامه ها و آیین نامه ها) درج شده است.(این کتاب قبلا در سایت قرار داده شده است)


دانلود مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش (اساسنامه ها و آیین نامه ها) تابستان 92


تلگرام