۲۶ دی ۹۶ ۲۰:۰۰
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

مشکل اتوماسیون

مشکل اتوماسیون کلیه همکاران استان آذربایجان شرقی حل شد
از این پس کلیه همکاران شاغل رسمی، پیمانی ،حق التدریس می توانند وارد اتوماسیون شخصی خود شوند.


تلگرام