۲۶ فروردين ۹۷ ۱۲:۱۳
نويسنده : مدیر سایت

درج نمرات فراگیران در دوره هوشمند سازی

   به اطلاع کلیه همکاران فرهنگی می رساند :  این مرکز نسبت به درج نمرات فراگیران در دوره هوشمند سازی با کد (92002566) اقدام نموده است لیکن با عنایت به حجم بالای شرکت کنندگان در دوره ، ثبت همه نمرات در سامانه LTMS تا پایان هفته ادامه خواهد داشت لذا از همکاران محترم فرهنگی انتظار دارد ضمن صبوری کامل تا پایان هفته و درج کامل نمرات در سامانه مزبور از تماس با این مرکز یا دیگر واحدهای ذیربط خودداری فرمایند.


تلگرام