۱۸ آذر ۹۷ ۱۰:۱۸
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

نگارش دانا متوسطه دوم 23.1 و 14 پیش

سیستمهای دانش آموزی

نگارش دانا متوسطه دوم 23.1و 14 پیش

  • تغییرات:
  • ·  رفع موارد گزارش شده
  • · با توجه به تغییر کلی سرویسهای سامانه سناد توسط شرکت مذکور نگارش فوق بر اساس تغییرات سناد تغییر کرد.

دانلود آخرین نگارش دانا
تلگرام