۲۴ مرداد ۹۷ ۰۸:۰۹
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

بخش نامه ها متوسطه دوم ویژه مدیران

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه با اعمال آخرین تغییرات(950317) در برخی از مواد و تبصره های آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه(سالی-واحدی)

دانلود آیین نامه


تلگرام