۰۱ شهریور ۹۷ ۱۴:۰۱
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

خطای "عدم ثبت سنجش" در کلاس بندی سناد

مقطع ابتدایی

در صورتی که موقع کلاس بندی دانش آموزان با خطای "عدم ثبت سنجش" مواجه می شوید برای رفع این خطا و کلاس بندی دانش آموز از قسمت

 

مدیریت دانش آموزان>> سنجش دانش آموزان>>

گزینه استعلام را انتخاب کنید


تلگرام