۲۱ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۶
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم و ششم شهریور 97

امتحانات

قابل توجه مدیران و همکاران محترم ، راهنمای تصحیح(ریزبارم) سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم و ششم شهریور 97
یک روز بعد از اتمام امتحان در این قسمت قرار داده خواهد شد

پایه نهم
درس تاریخ آزمون دانلود سوال دانلود راهنمای تصحیح
قرآن

 

ریاضی
عربی
زبان
علوم
دینی اقلیت
پیام های آ..
مطالعات
آمادگی دفاعی

انشاء

تلگرام