چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ۲۲:۰۵
نويسنده : محمدی نژاد

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد 1400

امتحانات ویژه دانش آموزان

 تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرمت PDFمی باشند.

ساعت امتحان

8 صبح

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دو شنبه 1400/2/27 تعلیمات دینی3 (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی3 (دینی،اخلاق وقرآن) -------- --------
سه شنبه 1400/2/28 -------- -------- تعلیمات دینی3 (دینی،اخلاق و قرآن) علوم ومعارف قرآنی 3
چهار شنبه 1400/2/29 شیمی 3 شیمی 3 -------- --------
پنج شنبه 1400/2/30      فلسفه2  فلسفه2
شنبه 1400/3/1  فیزیک 3   فیزیک 3     
یک شنبه 1400/3/2      سلامت و بهداشت  سلامت و بهداشت
دو شنبه 1400/3/3  فارسی 3   فارسی 3     
سه شنبه 1400/3/4      جامعه شناسی 3  احکام 3 

چهارشنبه 1400/3/5

 سلامت و بهداشت

 سلامت و بهداشت

 

 

پنج شنبه 1400/3/6

 

 

 عربی،زبان قرآن3

 تاریخ3 تخصصی

شنبه 1400/3/8

 ریاضیات گسسته 

 ریاضی 3

 

 

یک شنبه 1400/3/9

 

 

 ریاضی و آمار 3

 ریاضی و آمار 3

دو شنبه 1400/3/10

 علوم اجتماعی

 علوم اجتماعی

 

 

سه شنبه 1400/3/11

 

 

 علوم و فنون ادبی 3

 علوم و فنون ادبی 3

چهارشنبه 1400/3/12

 

 

 

 

پنج شنبه 1400/3/13

 

 

 

 

دو شنبه 1400/3/17

 

 

 

 

سه شنبه 1400/3/18

 

 

 

 

چهارشنبه 1400/3/19

 

 

 

 

شنبه 1400/3/22        
یک شنبه 1400/3/23        
دو شنبه 1400/3/24        

 

 

دوره پیش دانشگاهی

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

8 صبح

دوشنبه 1400/2/27 چهارشنبه 1400/2/29

شنبه

1400/3/1

دوشنبه 1400/3/3

 

هنــــــر

معارف اسلامی  زبان فارسی     

 

 

جست و جوی مطالب مربوط به امتحانات نهایی, خرداد, دوازدهم,
تلگرام