دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ۲۳:۱۲
نويسنده : محمدی نژاد

نقل و انتقال برون استانی استانی فرهنگیان 1400

کارگزینی

شـیوه نامه نقل و انتقال برون استانی نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و قرارداد کارمعین

« موضوع بخشنامه شماره 710/4مورخ 1400/02/11معاونت برنامه ریزی و توسـعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص نقل و انتقالات برون اسـتانی سال تحصیلی 1400-1401جهت اجراء به پیوست ارسال می گردد.

در ضمن ثبت نام متقاضیان انتقال برون استانی برابر زمانبندی اعلام شده در بخشنامه در سامانه کارتابل فرهنگیان به نشانیprofile.medu.ir انجام خواهد شد

دانلود بخشنامه انتقال برون استانی

ورود به سایت نقل و انتقال


تلگرام