۱۱ شهریور ۹۸ ۲۰:۴۰
نويسنده : مدیر سایت

کلاس بندی در سناد

سناد ویژه مدیران

آموزش کامل کلاس بندی سناد

..::1::..

متوسطه دوم

.

.

.

ابتدایی و متوسطه اول

.

کلیه مقاطع

..::2::..

.

..::3::..

.

..::4::..

.

..::5::..

.

..::6::..

.

..::7::..

.

..::8::..

در صورت مشاهده خطای ظرفیت کلاس باید با کارشناس سناد اداره تماس بگیرید(به دلیل برخی دلایل و شرایط مناطق اقدام به محدودیت ظرفیت ثبت نامی می کنند)

----------مطالب مرتبط ------------

آموزش تعیین دبیر برای کلاس


برچسب ها سناد, کلاس بندی,
تلگرام