يكشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۰۳:۰۶
نويسنده : محمدی نژاد

آموزش ثبت نام در جشنواره نوجوان خوارزمی از طریق سامانه همگام

همگام آموزش ها

راهنمای ثبت نام دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی از طریق سامانه همگام

برای بزرگ نمایی از علامت مربع پایین تصویر سمت راست استفاده کنید

تلگرام