۲۳ مرداد ۹۶ ۰۹:۱۵
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به تلگرام

روش ثبت نام دانش آموز جدید در سناد

سناد

روش ثبت نام دانش آموز جدید در سناد

👈مدیریت دانش آموزان
👈مدیریت اطلاعات شناسنامه ای
👈ثبت مشخصات شناسنامه ای دانش آموز جدید
👈واردکردن کدملی وکلیک روی جستجو
⚠️اگرمغایرت شناسنامه ای داشت روی 'لغوتاییدثبت احوال'کلیک کرده وویرایشهای لازم راانجام داده  ومنتظرتاییدثبت احوال باشیدسعی کنیددانش آموزانی که مشخصات آنهادارای همزه یا''آ''میباشدرابیشترکنترل واصلاح کنید.
👈پس ازکنترل دیگراطلاعات، درپایین ترم تحصیلی ثبت نامی را''سال تحصیلی97-96ضمن سال97-96''انتخاب کرده وروی ''ثبت نام''کلیک کنید.
👈پس ازمشاهده پیامی مبنی برثبت نام موفقیت آمیزصفحه ای بازخواهدشدکه میتوانیددربالاروی''مشخصات آدرس''کلیک کرده ودرصورت نیازبه ویرایش روی آیکن سبزکلیک کرده وپس ازتغییرات لازم روی''ثبت''کلیک کنید.
👈آنگاه برای تعیین پایه ازمنوی مدیریت دانش آموزان روی''لیست دانش آموزان''کلیک کرده وباواردکردن کدملی دانش آموزوکلیک روی''جستجو''اسم دانش آموزباپایه سال قبل مشاهده خواهدشد
👈برای ارتقاپایه روی''عملیات''درجلواسم دانش آموزکلیک کرده و''ارتقابه پایه بالاتر''روانتخاب می کنیم.اماتغییری درنام پایه مشاهده نمیشود.نگران نباشیدیکباردیگرکه روی جستجوکلیک کنیدپایه بالاتردرجلواسم دانش آموزمشاهده خواهدشد.


برچسب ها ثبت نام, سناد,
تلگرام

ارسال نظر