جمعه ۱۸ خرداد ۹۷ ۲۰:۳۵
نويسنده : محمدی نژاد

نقل وانتقال درون استانی آذربایجان شرقی97


با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد، بخشنامه نقل وانتقال درون استانی مرحله اول در سال تحصیلی 97-98 به پیوست ارسال می گردد واجدین شرایط طبق  جدول  زمان بندی پس از دریافت کد اینترنتی از امور اداری با مراجعه به سایت www.tabriz97.enteghalat.com  نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نموده ومدارک ومستندات خودر ابه امور اداری منطقه تحویل دهند 

دانلود شیوه نامه+فرم امتیازبندی

آدرس ثبت نام مرحله اول

آدرس ثبت نام مرحله دوم

تلگرام