شنبه ۰۶ شهریور ۰۰ ۱۴:۰۴
نويسنده : محمدی نژاد

آیین نامه اجرایی جدید مدارس

امتحانات بخش نامه ها ویژه مدیران

ابلاغ «آیین نامه اجرایی جدید مدارس، مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»

از سوی وزیر آموزش و پرورش «آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش» برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

از سوی وزیر آموزش و پرورش «آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش» برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدرسه در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، کانون اصلی تعلیم و تربیت است و مأموریت آن فراهم ساختن امکان کسب شایستگی های پایه یادگیری و زمینه ساز برای تربیت متوازن دانش آموزان در ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت است. که این مهم، با بهره گیری از امکانات و جلب مشارکت عوامل سهیم و مؤثر برای تحول بنیادین در مدرسه، بازنگری و اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه ها متناسب با رویکردهای مبتنی بر اسناد تحولی به ویژه سند تحق بنیادین آموزش و پرورش، تحقق می یابد.

از این رو از سوی وزیر آموزش و پرورش «آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش» برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، با بسط اختیارات مدارس، زمینه لازم برای توسعه مشارکت عوامل مؤثر در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم شده و جایگاه مدرسه، به عنوان «کانون تربیتی محله»، ارتقا می یابد.

دانلود آئین نامه اجرایی مدارس

تلگرام