۲۸ بهمن ۹۷ ۱۲:۴۲
نويسنده : مدیر سایت

آخرین مهلت احکام حقوقی اعم از ارتقا رتبه وطبقه

کارگزینی

با عنایت به اینکه صدور احکام حقوقی اعم از ارتقا رتبه وطبقه  و... درسال 97 به اتمام رسیده لذا از مدیران محترم تقاضا می شود مراتب به همکاران شاغل درآن واحد سازمانی برسانند درصورتیکه استحقاق هرگونه حکم حقوقی در سال 97 را داشته اند و هنوز احکام آنا صادر نشده است حداکثر لغایت وقت اداری 97/12/5 به شعبه امور اداری اطلاع دهند تا اقدامات بعدی انجام گیرد


برچسب ها کارگزینی,
تلگرام