۰۱ شهریور ۹۷ ۱۴:۰۱
نويسنده : مدیر سایت

خطای "عدم ثبت سنجش" در کلاس بندی سناد

سنجش بدو ورود به اول

مقطع ابتدایی

در صورتی که موقع کلاس بندی دانش آموزان با خطای "عدم ثبت سنجش" مواجه می شوید برای رفع این خطا و کلاس بندی دانش آموز از قسمت

 

مدیریت دانش آموزان>> سنجش دانش آموزان>>

گزینه استعلام را انتخاب کنید


تلگرام