يكشنبه ۱۹ دی ۰۰ ۰۹:۳۶
نويسنده : محمدی نژاد

اصلاح عنوان درس انشاء و قرائت فارسی دوره اول متوسطه

متوسطه اول کارشناس آموزش

  طبق بخشنامه 460/431 وزارت ، عنوان درس "انشاء" به "نگارش" و "قرائت و دستور زبان فارسـی"  به "فارسی" اصلاح می گردد  .لازم به ذکر است شیوه ارزشیابی درس فارسی نیز از شفاهی به "کتبی-شفاهی"(10-10)  تغییر یافته است.

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, متوسطه اول,
تلگرام