يكشنبه ۲۱ خرداد ۹۶ ۱۲:۱۱
نويسنده : محمدی نژاد

انجام معاینات غربالگری دانش آموزان گرو های هدف(اول/چهارم/هفتم/ دهم)

ابتدایی(توصیفی)

با توجه به زمان آغاز معاینات غربالگری مراکز و خانه های بهداشت منطقه از تاریخ 96/03/23 ؛مقتضی است مدیران محترم هنگام ثبت نام برای سال تحصیلی 97-96 ،جهت اطلاع از وضعیت سلامتی دانش آموزان پایه های اول ابتدایی، چهارم ابتدایی، پایه ی هفتم و پایه ی دهم، فرم مربوط به نتایج معاینات ارزیابی را از اولیا درخواست نمایند. ( لازم به توضیح است این فرم در خانه های بهداشت موجود است و نیازی به ارائه آن برای دانش آموزان توسط مدارس نیست . فرم مذکور پس از انجام کلیه مراحل ارزیابی توسط مراکز و خانه های بهداشت تکمیل و از طریق والدین به مدرسه محل ثبت نام تحویل داده می شود که لازم است در پرونده دانش آموزان بایگانی شود) 

فرم نتایج معاینات

جست و جوی مطالب مربوط به سال تحصیلی 96-97, غربالگری دانش آموزان,
تلگرام