۰۲ ارديبهشت ۹۸ ۱۱:۰۵
بازديد: ۱۴۳۶ نويسنده : محمدی_نژاد

برنامه سنجش و توسعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس

ویژه مدیران

توجه این بخشنامه با سامانه انتخاب و انتصاب مدیران(افراد متقاضی جدید مدیریت) متفاوت بوده و مربوط به همکارانی می باشد که امسال(97-98) مدیر هستند.


راهنمای اجرای برنامه سنجش و توسعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس بخشنامه 9145 مورخه 98/1/27 وزارتی جهت اطلاع مدیران محترم مشمول برنامه ارسال می گردد.

مدیران محترم مدارس جهت پاسخگویی به سوالات شغلی و شخصیتی نیازی به استفاده از منابع مطالعاتی خارج از فعالیت های شغلی ندارند

استان های مشمول این بخشنامه:

شهر تهران

شهرستان های استان تهران
استان البرز
استان سمنان
استان قزوین
استان آذربایجان شرقی
استان یزد

.

.


تلگرام