سه شنبه ۱۵ تیر ۰۰ ۰۸:۱۶
نويسنده : محمدی نژاد

حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور روحانی

متفرقه بخش نامه ها اخبار آموزش و پرورش

بخشنامه 710/15 مورخ 1400/4/9 با موضوع حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور روحانی

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به بخشنامه, روحانی, سرباز معلم,
تلگرام