۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۵۵
نويسنده : مدیر سایت

خطای فرد موردنظر یافت نشد در سناد

سوال ها سناد

سوال
**
هنگام ثبت معلم برای کلاس و یا تعریف کاربر مدرسه خطای فرد موردنظر یافت نشد، نمایش داده میشود.

اطلاعات فرد موردنظر تا بحال در سیستم ثبت نشده است، ابتدا به ثبت مشخصات وی در سیستم از طریق لینک "مدیریت اطلاعات شناسنامه ای" در پنل مدرسه اقدام و سپس کاربر را تعریف نمایید.


برچسب ها سناد,
تلگرام