۱۳ دی ۹۵ ۱۱:۴۳
بازديد:۳۴۶۵ نويسنده : محمدی_نژاد

خطای 1070

خطای 1070
اطلاعات دانش آموزی خاص دارای ایراد است یا مشخصات پدر و مادر ناقص است و یا کلاس بندی نشده است

تلگرام