سه شنبه ۰۶ مهر ۹۵ ۰۸:۴۶
نويسنده : محمدی نژاد

ساعت کاری مدارس ابتدایی سالتحصیلی 96-95

اطلاعیه ها

ساعت کاری مدارس ابتدایی سالتحصیلی 96-95


ساعات کاری مدارس تک نوبته 

دقیقه

نوع فعالیت

زمان فعالیت

50

کلاس

9.05

8.15

ساعت شروع

ساعت پایان

10

تنفس

9.15

9.05

50

کلاس

10.05

9.15

10

تنفس

10.15

10.05

50

کلاس

11.05

10.15

8.15

      13.05

10

تنفس

11.15

11.05

50

کلاس

12.05

11.15

 

 

15

تنفس + زنگ نماز

12.20

12.05

کل زمان

4.50

45

کلاس

13.05

12.20

 

 

290

توضیح اینکه به مدت 15 دقیقه 8 الی 8.15 زمان مراسم آغازین می باشد

ساعات کاری مدارس دو نوبتهساعات کاری مدارس دو نوبته   

دقیقه

نوع فعالیت

نوبت صبح

ساعت شروع

ساعت پایان

45

کلاس

8.45

8.00

10

تنفس

8.55

8.45

45

کلاس

9.40

8.55

10

تنفس

9.50

9.40

8

      12.25

45

کلاس

10.35

9.50

10

تنفس

10.45

10.35

 

 

45

کلاس

11.30

10.45

کل زمان

4.25

10

تنفس

11.40

11.30

 

 

45

کلاس

12.25

11.40

 

 

265ساعات کاری مدارس دو نوبته   

دقیقه

نوع فعالیت

نوبت بعد از ظهر

ساعت شروع

ساعت پایان

45

کلاس

13.15

12.30

15

تنفس + زنگ نماز

13.30

13.15

45

کلاس

14.15

13.30

10

تنفس

14.25

14.15

12.3

      17.00

45

کلاس

15.10

14.25

10

تنفس

15.20

15.10

 

 

45

کلاس

16.05

15.20

کل زمان

4.30

10

تنفس

16.15

16.05

 

 

45

کلاس

17.00

16.15

 

 

270

 

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی,
تلگرام