پنجشنبه ۰۷ تیر ۹۷ ۰۰:۵۸
نويسنده : محمدی نژاد

سایت و اتوماسیون آموزش و پرورش آذربایجان غربی

سایت های آموزش و پرورش

مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

اتوماسیون آذربایجان غربی

گواهی کسر اقساط

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه

اداره آموزش و پرورش انزل

اداره آموزش و پرورش خوی

اداره آموزش و پرورش چایپاره

اداره آموزش و پرورش ماکو

اداره آموزش و پرورش شوط

اداره آموزش و پرورش پلدشت

اداره آموزش و پرورش چالدران

اداره آموزش و پرورش سلماس

اداره آموزش و پرورش مهاباد

اداره آموزش و پرورش بوکان

اداره آموزش و پرورش میاندوآب

اداره آموزش و پرورش شاهین دژ

اداره آموزش و پرورش تکاب

اداره آموزش و پرورش پیرانشهر

اداره آموزش و پرورش سردشت

اداره آموزش و پرورش نقده

اداره آموزش و پرورش اشنویه

اداره آموزش و پرورش سیلوانا

اداره آموزش و پرورش مرحمت آباد

اداره آموزش و پرورش کشاورز

اداره آموزش و پرورش صومای

اداره آموزش و پرورش نازلو

اداره سنجش

اداره آموزش و پرورش استثنایی

اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل

امور بانوان اداره کل

اداره آموزش و پرورش عشایر

اداره فنی و حرفه ای و کارودانش

اداره مشارکتهای مردمی

اداره مشاوره

گروه تحقیق و پژوهش

معاونت سواد آموزی

معاونت تربیت بدنی

اداره سلامت

معاونت ابتدایی

معاونت متوسطه

معاونت پرورشی

معاونت پژوهش و نیروی انسانی

تلگرام