چهارشنبه ۰۱ مرداد ۹۹ ۱۰:۵۳
نويسنده : محمدی نژاد

طرح اینترانت و اینترنت رایگان مدارس

ویژه مدیران

ضروری

پیرو دسـتور مقام عالی وزارت در خصوص به سـرانجام رسـیدن طرح اتصال رایگان مدارس به شـبکه ملی اطلاعات و اینترنت قبل از شـروع سالتحصیلی جدید، موضوع تفاهم نامه همکاری تحقق ماده 69قانون برنامه شـشم توسـعه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راسـتای هوشـمندسازی مـدارس کشور، مجریان طرح نیاز فوری به اطلاعات موقعیت جغرافیایی مدارس دارند؛ لذا مقتضی است دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و تسـریع در اجرای طرح اتصال رایگان مـدارس تا بازگشایی، ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه مدیران محترم مدارس مطابق دسـتور العمل ارسالی سـریع ًا نسبت به ارسال موقعیت جغرافیایی مدرسه خود اقدام نمایند. شایسته است همکاری همه جانبه و صمیمانه مدیران محترم مدارس با مجریان طرح صورت پذیرد تا در شروع سالتحصیلی جدید شاهد افتتاح با شکوه طرح مـذکور بـا حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر محترم ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات باشـیم

توجه مراحل کار فقط با برنامه شاد مدیر مدرسه امکان پذیر می باشد(نه معاون نه شخص دیگر) و فقط از مدرسه نه از جای دیگر

 

دانلود راهنمای ثبت موقعیت مکانی توسط شاد

جست و جوی مطالب مربوط به اینترانت مدرسه, اینترنت مدرسه, هوشمند سازی,
تلگرامسوالات یا نظرات (۱)

  1. سیده زهرا نعمتی کرج ناحیه ۴
    سیده زهرا نعمتی کرج ناحیه ۴ ۲۹ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۰۳

    خطای۴۰۰۱۰۱ رو چگونه رفع کنم