شنبه ۲۴ آبان ۹۹ ۰۱:۱۸
نويسنده : محمدی نژاد

عدم کسر مقرری ماه اول از همکاری که از پرداخت کسور بازنشستگی معاف است

کارگزینی

اطلاعیه 710/37 مورخ 1399/08/21 در خصوص عدم کسر مقرری ماه اول از همکارانی که از پرداخت کسور بازنشستگی معاف هستند

دانلود اطلاعیه

جست و جوی مطالب مربوط به مقرری ماه اول, کارگزینی,
تلگرام