۱۱ بهمن ۹۶ ۰۲:۵۲
نويسنده : مدیر سایت

نحوه درج اطلاعات و مشخصات "گواهینامه های درون سازمانی"


قابل توجه کارشناسان و مسئولان محترم آموزش نیروی انسانی نواحی و مناطق و کلیه همکاران دولتی و شاغل در مدارس غیر دولتی استان
در خصوص نحوه و فرآیند درج اطلاعات و مشخصات "گواهینامه های درون سازمانی" در سامانه ltms موارد ذیل یاد آوری و تاکید می گردد:


1- دوره های درون سازمانی دوره هائی است که توسط و یا با مجوز مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ، ادارات و کارشناسی های برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ( ضمن خدمت) آموزش و پرورش استان و نواحی و مناطق برگزار و برابر مستندات قانونی گواهینامه معتبر آنها از طرف مرجع اجرائی مربوطه صادر شده است.


2-منظور ازهمکاران دولتی شامل نیرو های رسمی ، آزمایشی، پیمانی، حق التدریس و قراردادی و منظور از همکاران غیر دولتی شامل نیرو های آزاد شاغل در مدارس غیر دولتی می باشد.


3-با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش ، سیستم ثبت و درج گواهینامه های درون سازمانی در سامانه مربوطه صرفااز تاریخ 96/11/10 به مدت یک هفته فعال خواهد بود ضمنا تاریخ مراجعه حضوری همکاران جهت بررسی و تایید گواهینامه ها توسط مسئولان نیروی انسانی ناحیه/منطقه بعد از اتمام مهلت ثبت گواهینامه ها، از سوی نواحی و مناطق محل خدمت اطلاع رسانی خواهد شد.

4-صرفا گواهینامه هایی که دارای عنوان وکد دوره (هشت رقمی که اولین رقم آنها با عدد 9 شروع شده باشد) ، تاریخ شروع و پایان ، شماره و تاریخ صدور و مهر و امضاء مسئول باشد قابل ثبت و بررسی خواهد بود. لذا گواهی های با عنوان حضور در دوره مورد پذیرش نمی باشد.

5-همکارانی که دارای گواهینامه فاقد کد دوره هستند لازم است جهت بررسی و تعیین کد دوره، با به همراه داشتن اصل گواهینامه مذکور در اسرع وقت و قبل از اتمام مهلت تعیین شده به مسئول نیروی انسانی محل خدمت مراجعه نمایند.

6-گواهینامه های درون سازمانی همکاران رسمی ، پیمانی و حق التدریس که شروع و پایان آنها از 79/1/1 لغایت 92/12/28می باشد قابل ثبت و تایید خواهد بود.

تبصره1 : گواهینامه هائی که در قالب دوره های اجرائی ویژه نیروهای آزاد مدارس غیر دولتی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و یا شورای موسسان مدارس غیر دولتی استان تایید و صادر شده است بدون محدودیت تاریخ برای تمام همکاران دولتی و غیر دولتی قابل ثبت و تایید می باشد.

تبصره2 : گواهینامه های همکاران دولتی که در گذشته در قالب دوره های ویژه حق التدریسان و سرباز معلمان که از سوی اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان تایید و صادر شده است بدون محدودیت تاریخ قابل ثبت و تایید می باشد.

7-همکاران جهت ثبت می توانند ازمنوی سمت راست صفحه شخصی سامانه ltms و انتخاب گزینه "معرفی سوابق درون سازمانی" و یا "معرفی دوره ها و فعالیت های معادل" اقدام نمایند.

8- گواهینامه دوره های آموزشیاران نهضت سواد آموزی قبل از سال 81 به عنوان دوره های درون سازمانی مورد تایید نمی باشد .


9- از آنجائی که ملاک صحت گواهینامه های "بدوخدمت / مهارت های تدریس" قبل از سال 93 ، سوابق و مستندات موجود در سامانه mst سابق می باشد لذا لازم است کارشناسان و مسئولین محترم آموزش نیروی انسانی جهت کسب اطمینان و بررسی ریز نمرات، گواهینامه و یا صدور گواهینامه معتبر پس از استعلام و هماهنگی با مسئول آموزش نیروی انسانی مربوطه در استان، ناحیه و منطقه مجری دوره های مذکور اقدام لازم مبذول نمایند.


اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان-96/11/10


تلگرام