شنبه ۲۹ خرداد ۹۵ ۱۰:۵۵
نويسنده : محمدی نژاد

هدایت تحصیلی

اطلاعیه ها


خدمت مدیران محترم مدارس متوسطه اول ؛با توجه به محدودیت زمانی هر چه سریعتر نسبت به انتقال داده های دانش آموزی (نمرات) از سیستم دانای مدرسه به سامانه مشاوره با نگارش 8.8 تا تاریخ 95/03/31 اقدام نمایید

تلگرام