جمعه ۰۵ مهر ۹۸ ۲۱:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

کارهایی که برای ثبت نمرات ابتدایی در سناد معلم باید انجام دهد

سناد

مرحله دوم

راهنمای ثبت ارزشیابی توسط آموزگار 


آموزگار با کد مدرسه، کدملی و رمزی که برایش از طریق پیامک ارسال شده جهت ثبت ارزشیابی وارد پنل خود در سناد میشود

ثبت ارزشیابی در سناد

.

.

یکی از دروسی را که تدریس میکند را انتخاب و لیست دانش آموزان کلاس را مشاهده میکند.

ثبت ارزشیابی در سناد

.

.

ارزشیابی توصیفی به ازای نوبت های تحصیلی قابل انتخاب است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی نوبت اول، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی نوبت دوم و شهریورماه.
نکته: اگر درسی توسط مدیر مدرسه در قسمت مدیریت کلاس ها به معلم اتصال داده نشده باشد، در قسمت ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی، آموزگار درسی را مشاهده نمیکند.
آموزگار میبایست سطوح عملکرد دانش آموز را با توجه فعالیت های وی، طی سال تحصیلی انتخاب نماید.
سطوح عملکرد در 4سطح خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند آموزش و تلاش بیشتر تعریف شده است که با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز شده اند

ثبت ارزشیابی در سناد

.

.

در قسمت بالا کادری بمنظور ثبت وضعیت تحصیلی - تربیتی (توصیف عملکرد) دانش آموز با توجه به اهدافی که لیست پایین آمده است، قرار داده شده است که آموزگار میبایست حتما این قسمت را در چند سطر وارد نماید و دکمه ثبت را بزند

.

.

نکته: اگر آموزگاری در این کادر توصیف ارزشیابی دانش آموز را وارد ننماید و اقدام به ثبت سطح عملکرد کند، با خطای عدم ثبت توصیف عملکرد مواجه خواهد شد

.

.

 بازگشت به صفحه سوال و جواب 

تلگرام