دوشنبه ۰۸ شهریور ۹۵ ۲۲:۰۶
نويسنده : محمدی نژاد

شرایط ارتقاء رتبه و طبقه شغلی فرهنگیان

کارگزینی

مدت سابقه در مناطق کمتر توسعه یافته ازسال ۱۳۸۸  نصف می گردد

و در شهر های با جمعیت کمتر از ۱۲۰۰۰نفر از سال 90 نصف می گردد

 شرایط ارتقاء رتبه و طبقه شغلی فرهنگیان

دانلود بخشنامه طبقه شغلی(98/08/21)

شرایط ارتقاء رتبه و طبقه شغلی

🔵 برای احتساب رتبه و طبقه شغلی، ملاک سنوات تجربی مرتبط با پست می باشد.برای افرادی که دارای سنوات غیر مرتبط هستند، داشتن یک دوم سابقه تجربی برای ارتقاء رتبه یا طبقه لازم است.


🔺مثال: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که چهار سال سابقه تحصیل دارند پس از استخدام قطعی و با مدرک لیسانس طبقه آنها ۵ خواهد بود، پس از دوسال خدمت به عنوان معلم و با احتساب دو سال سابقه تجربی + دوسال سابقه غیر مرتبط (ایام تحصیل) به طبقه ۶ ارتقاء می یابند ، ارتقاء طبقه ۷ این گروه چهار سال پس از استخدام قطعی و با احتساب چهار سال سابقه غیر مرتبط خواهد بود، همچنین ارتقاء به رتبه پایه برای آنها پس از سه سال سابقه تجربی خواهد بود.

✳️ نکته: افرادی که در مناطق کمتر توسع یافته خدمت می کنند مانند سایر کارمندان باید مدت یک دوم سابقه تجربی برای ارتقاء رتبه و طبقه سپری کنند.

🔺سابقه خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته از ۸۸/۱/۱ و شهر های با جمعیت کمتر از ۱۲۰۰۰نفر از ۹۰/۱/۱ مشمول تعجیل در ارتقاء رتبه و طبقه می باشد و کارکنانی که در این مناطق خدمت می کنند به ازای هر دو سال خدمت به یک طبقه بالاتر و به ازای هر سه سال خدمت به یک رتبه بالاتر ارتقاء می یابند.

🔺برای ارتقای رتبه اشتغال کارمند الزامی است، بانوانی که در مرخصی زایمان هستند و مامورین به تحصیل در زمان مرخصی وماموریت مشمول ارتقاء رتبه نخواهند شد.

🔺 برای ارتقای رتبه شغلی، مشمولین حداقل دو ماه قبل از تاریخ ارتقا، مدارک خود را به اموراداری تحویل نمایند.

🔺ارتقاء طبقه شغلی به تاریخ استحقاق خواهد بود.

🔵  مدارک لازم جهت ارتقاء رتبه حرفه ای
1- فرم شایستگی های عمومی و  حرفه ای معلمان ( برای کادر آموزشی ) با تایید مدیر و گروههای آموزشی
2- فرم شایستگی عمومی و حرفه ای مدیران یا معاونین ( حسب مورد  با تایید مقطع و مدیر آموزشگاه )
3- پرینت دوره های آموزشی ضمن خدمت ( با تایید کارشناسی ضمن خدمت )
4- درخواست کتبی ارتقاء رتبه  

شرایط رتبه های پایه ارشد خبره و عالی حرفه ای

تلگرام