۱۷ مرداد ۹۶ ۱۰:۵۲
نويسنده : عزیزان ارسال به گروه

ثبت نام دانش آموزان در سناد(اطلاعیه منطقه ای)

اطلاعیه ویژه منطقه

ضمن قدردانی از زحمات مدیران محترم در نوبت گیری پایه اولی ها برای سنجش آمادگی تحصیلی و انجام ثبت نام میان پایه ای در سیستم سناد ، مقتضی است مدیران محترم مدارس پسرانه گلشن الان ، پسرانه شهید فضل الله نوری خاکی؛ دخترانه شهید محمدی نژاد قیصرق،و مدارس مختلط برآغوش؛دچان؛جمال اباد،سیه دلان و آتمیان ؛ هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام و مشخص کردن پایه ی تحصیلی دانش آموزان در سیستم سناد اقدام فرمایند. عملکرد همکاران در این زمینه در ارزیابی سالانه ، مدنظر قرار خواهد گرفت.

از مدیران محترم انتظار می رود نسبت به پوشش تحصیلی حداکثری و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت لزوم ، با نامه کتبی اداره را در جریان امور قرار دهند.


تلگرام