۲۶ مهر ۹۶ ۱۱:۲۶
بازديد: ۶۴۷۴ نويسنده : محمدی_نژاد

بیمه ی حوادث دانش آموزی ومسئولیت مدنی

بیمه ی حوادث دانش آموزی ومسئولیت مدنی
سلام علیکم:
احتراماً مدیران محترم مدارس وپیش دبستانی هانسبت به ثبت نام واخذ وجه حق بیمه به مبلغ 75000ریال دربیمه ی حوادث دانش آموزی ودریافت فرم مربوطه ازسایت اداره و تکمیل اطلاعات فردی دانش آموزان اقدام نموده نموده و به همراه فیش واریزی به شماره حساب (شماره حساب در سایت اداره موجود می باشد) حداکثرتامورخه ی 15/8/96به شعبه تعاون ورفاه تحویل نمایند .

دانلود فرم بیمه


تلگرام