۰۳ آبان ۹۶ ۰۱:۱۴
نويسنده : مدیر سایت

خطای از هم گسیختگی حروف در دانا

سیستمهای دانش آموزی


اصلاح از هم گسیختگی حروف

وقتی عنوان دورس یا رشته ها از هم گسیخته  و  فاصله دار می باشد در صفحه ورود به برنامه ، تیک گزینه  " روتین های اصلاحیه " را زده و سپس وارد برنامه شوید تا مشکل حل شود .


تلگرام