۰۵ ارديبهشت ۹۷ ۱۵:۵۲
نويسنده : مدیر سایت

عضویت و فعالیت معلمان در انجمن های علمی و آموزشی

حسب بخشنامه های 21/710 - 8/12/1396 و 2106 – 15/1/1397 و به منظور تشویق و ترغیب معلمان برای عضویت و فعالیت معلمان در انجمن های علمی و آموزشی ، در« فرم های ارزشیابی عملکرد معلمان » و« انتخاب و اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور » « امتیاز خاص » پیش بینی شده است ؛ لذا بدین وسیله مراتب به اطلاع مدیران ومعلمان محترم اطلاع رسانی می شود


تلگرام